Retourneren

Laden...

Indien u een product online bij ons aanschaft, valt uw aankoop onder de wet “koop op afstand” (zie artikel 6 Algemene Voorwaarden). In dit geval heeft u recht op het herroepingsrecht.  Dit betekent dat u de overeenkomst altijd binnen 14 dagen na aflevering, zonder opgaaf van reden, mag herroepen. U kan ervoor kiezen om de producten binnen 14 dagen na ontvangst terug te sturen of binnen 14 dagen na ontvangst ons kenbaar te maken dat u van de overeenkomst afziet. U kunt gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, te vinden onderaan deze pagina en als bijlage van onze algemene voorwaarden. Bedrijven kunnen geen beroep doen op het herroepingsrecht. Indien uw bestelling beschadigd is bezorgd, verzoeken we u dit direct aan de klantenservice te melden.

Materialen die niet retour gestuurd mogen worden zijn:

  • Op maat geknipte kabels en draden

Als u een artikel wilt retourneren, verzoeken wij u de volgende punten aan te houden:

  • Meldt de klantenservice per mail, brief of telefonisch dat u een artikel wilt retourneren.
  • Na melding ontvangt u per e-mail instructies voor de retourzending, waarna u het artikel kunt terugsturen.
  • Na ontvangst van uw retourzending ontvangt u per e-mail een bevestiging.
  • Afhankelijk van uw wens ruilen wij het artikel om of storten het aankoopbedrag terug.
  • De originele verpakking dient u in zo’n oorspronkelijke mogelijk staat te versturen.
  • De kosten van een retourzending zijn geheel voor rekening van de afzender en worden derhalve niet door Elektro Oké vergoed.
  • Retourzendingen worden geaccepteerd, maar kosten die voortvloeien uit onderstaande punten kunnen in mindering worden gebracht.
  • Het artikel beschadigd verstuurd en/of vertoont gebruikssporen.
  • Elektro Oké zal uw aankoopbedrag inclusief eventuele bezorgkosten zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na ontbinding aan u terugbetalen.

Retouradres:

Elektro Oké
Noorderstraat 17C
1486 MX WEST-GRAFTDIJK

Tekst Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Elektro Oké
Noorderstraat 17C
[email protected]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.